Anmäl dig här

3 June 13:30 - 14:00

Att äga med ansvar

Lannebo bedriver ett hållbarhetsarbete som handlar mer om att verka än att synas. Men vad innebär det egentligen?

Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo, går igenom Lannebos syn på ägarstyrning och hur det märks i praktiken. Aktivt hållbarhetsarbete är kärnan i Lannebos arbete och det pågår alltid en löpande dialog med portföljbolagen. Missa inte denna chans att få en bättre insikt om hur ägarstyrning går till i praktiken.

Så fungerar det

Anmäl dig med namn och mejl. Alla anmälda kommer att få en länk med inloggningsinformation skickad till sig via e-post.

Anmälan och deltagande är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på Lannebo.se

Anmäl dig här

Vid frågor kontakta:

Viktor Ström
viktor.strom@lannebo.se

Kommunikationsansvarig Lannebo